International Union of Crystallography

China, People's Republic of

Category IV

Adhering Body

Chinese Association for Science and Technology

Secretary of National Committee

JUNLIANG SUN, Life Science College, Peking University, 100871 Beijing, People's Republic of China

National Committee

XIAO-DONG SU (Chair)
BAI CHUN-LI
CHANG WEN-RUI
CHEN XIAO-LONG
FAN HAI-FU
JIN XIANG-LIN
LIN SHAO-FAN
MAI ZHEN-HONG
MIAO FANG-MING
NIU LI-WEN
PENG LIAN-MAO
RAO ZI-HE
TAO KUN
WANG JI-YANG
WU XIN-TAO
XIAN DING-CHANG
ZHANG ZE
ZHENG QI-TAI