China, People's Republic of

Category IV

Adhering Body

Chinese Association for Science and Technology

Secretary of National Committee

XIAO-DONG SU, Life Science College, Peking University, 100871 Beijing, People's Republic of China

National Committee

MIN NAI-BEN (Chair)
BAI CHUN-LI
CHANG WEN-RUI
CHEN XIAO-LONG
FAN HAI-FU
JIN XIANG-LIN
LIN SHAO-FAN
MAI ZHEN-HONG
MIAO FANG-MING
NIU LI-WEN
PENG LIAN-MAO
RAO ZI-HE
TAO KUN
WANG JI-YANG
WU XIN-TAO
XIAN DING-CHANG
XIAO-DONG SU
ZHANG ZE
ZHENG QI-TAI